About

Tôi tên Tony tự Tèo, trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên.
Thuở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường thôi, túy thế tính tình thật thà thằng thắng, thích thi thơ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: