Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VMware Data Recovery

VMware Data Recovery tạo ra các bản sao lưu của các máy ảo mà không làm gián đoạn sử dụng hoặc các dữ liệu và dịch vụ mà chúng cung cấp. VMware Data Recovery quản lý các bản sao lưu hiện có, loại bỏ các bản sao lưu khi đã trở thành cũ. Ngoài ra cũng hỗ trợ chống trùng lắp dữ liệu để loại bỏ dữ liệu dư thừa.
VMware Data Recovery được xây dựng trên các VMware vStorage API cho bảo vệ dữ liệu. Được tích hợp với VMware vCenter Server, cho phép bạn tập trung vào việc lập kế hoạch công việc sao lưu. Tích hợp với vCenter Server cũng cho phép các máy ảo được sao lưu, ngay cả khi chúng được di chuyển bằng cách sử dụng VMware VMotion ™ hoặc Vmware Distributed Resource Scheduler (DRS).
VMware Data Recovery sử dụng một appliance máy ảo và một client plug-in để quản lý và khôi phục lại bản sao lưu. Các thiết bị sao lưu được cung cấp ở định dạng ảo hóa mở (OVF). VMware Data Recovery plug-in yêu cầu VMware vSphere client.
Các bản sao lưu có thể được lưu trữ trên các ổ đĩa ảo được hỗ trợ bởi VMware ESX ™. Bạn có thể sử dụng thiết bị lưu trữ qua mạng (SAN), Network Attached Storage (NAS), hoặc Common Internet File System (CIFS) dựa trên lưu trữ như SAMBA. Tất cả các bản sao lưu máy ảo được lưu trữ trong một deduplicated store. VMware Data Recovery hỗ trợ Dịch vụ Volume Shadow Copy (VSS), cung cấp sao lưu dự phòng cơ sở hạ tầng cho một số hệ điều hành Windows.
Hướng dẫn cài đặt:
1.Cài đặt VMware Data Recovery plug-in:
Trước khi cài đặt VMware Data Recovery plug-in yêu cầu là bạn phải có vCenter server và cài đặt VMware vSphere client.
Ở đây mình sử dụng VMwareDataRecovery-1.2.1.1616-369570-i386.iso
Giải nén và cho chạy file autorun -> Data Recovery client plug-in

 

Thực hiện các bước cài đặt đơn giản theo hướng dẫn.

 

Sau khi cài đặt xong, ta mở vSphere client lên đăng nhập vào vCenter server.

 

Vào Solution and application-> Wmware Data Recovery

 

 

2. Cài đặt appliance backup.
Bạn phải cài đặt appliance backup để Data  Recovery có thể hoàn thành việc backup. Ta sử dụng vSphere Client để triển khai appliance backup.
File->Deploy OWF Template…

 

 

Browse về tập tin VMwareDataRecovery_OVF10.ovf nằm trong thư mục VMwareDataRecovery-ovf-i386. Trong file giải nén VMwareDataRecovery-1.2.1.1616-369570-i386.iso lúc nãy.

 

Click next.

 

Click next.
Đặt tên cho appliance, ở đây mình để mặc định

 

Click next

 

Click next.
Chọn nơi lưu trữ thiết bị máy ảo.

 

Chọn định dạng lưu trữ ổ đĩa ảo. Không quan trọng lắm bạn có thể chọn một định dạng mà bạn thích.(nhiều hoặc ít)

 

Click next.
Thiết lập timezone là UTC

 

Click next.
Xem lại các thông số và click Finish.

 

 

Khiển trai đã hoàn thành.
Mở console của máy ảo Vmware Data Recovery. Chọn Configure Network

Thiết lập địa chỉ IP

 

Cấu hình xong , ta save lại.
Vào trình duyệt truy cập địa chỉ IP vừa cấu hình.
Login với user: root/pass: vmw@re

 

Khi login thành công sẽ thấy giao diện.

 

 

 

3.Thiết lập cấu hình hệ thống để thực hiện backup máy ảo.
Vào vSphere Home > Solutions and Applications > VMware Data Recovery
Nhập tên vào và click connect

 

Nhập pass của user có quyền admin vào vCenter.

 

Khi login thành công vào, ta bắt đầu thực hiện cấu hình việc backup.
Nhập lại pass > click next

 

Click phải chọn Add Network Share
Chọn nơi lưu trữ các bản backup.

 

 

Click continue
Nhập vào URL của nơi lưu trữ các bản backup mà bạn muốn.

 

 

Click next.

 

Thực hiện backup máy ảo.
Đặt tên cho việc backup

 

Chọn máy ảo mà bạn muốn backup

 

 

Click next
Thiết lập lịch trình backup

 

Click next

 

Click Finish

Khi thực hiện backup xong ta sẽ thấy thư mục VmwareDtatRrecovery đã được tạo.

 

Phương Thanh- Trọng Tài.

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: