Thiết kế hạ tầng Mạng tại một chi nhánh thuộc NH Agribank

<td class=”titte” colspan=”2″ bgcolor=”#ffffff”><h2 class=”title icon”><!– AddThis Button BEGIN –><font size=”2″><strong>Chi nhánh  AGRIBANK quận 11 là 1 tòa nhà 5 tầng  với:</strong></font><br>

</h2>

<div class=”content”>

<div id=”post_message_9743″><blockquote><font size=”2″> + Tầng trệt là nơi giao dịch khách  hàng<br>

+ Tầng 1 là phòng IT và phòng công quỹ<br>

+ Tầng 2 là phòng kế toán và  phòng tín dụng<br>

+ Tầng 3 là phòng Giám Đốc, phó GĐ tín dụng và phó GĐ kế  toán<br>

+ Tầng 4 là phòng họp<br>

</font></blockquote>Sơ đồ Hạ Tầng Mạng Tham Khảo .<br>

<br>

Sơ đồ Mạng WAN <br>

<br>

<div align=”center”><img src=”http://kenhgiaiphap.vn/UserFiles/kgp09061001.JPG&#8221; alt=”” height=”410″ width=”509″><br>

</div>

<br>

Sơ đồ tầng trệt <br>

<br>

<div align=”center”><img src=”http://kenhgiaiphap.vn/UserFiles/kgp09061002.JPG&#8221; alt=”” height=”457″ width=”509″><br>

<br>

<div align=”left”>Sơ đồ tầng 1 <br>

<br>

<div align=”center”><img src=”http://kenhgiaiphap.vn/UserFiles/kgp09061003.JPG&#8221; alt=”” height=”407″ width=”509″><br>

</div>

<br>

Sơ đồ tầng 2<br>

<div align=”center”><img src=”http://kenhgiaiphap.vn/UserFiles/kgp09061004.JPG&#8221; alt=”” height=”410″ width=”509″><br>

</div>

<br>

Sơ đồ tầng 3<br>

<br>

<div align=”center”><img src=”http://kenhgiaiphap.vn/UserFiles/kgp09061005.JPG&#8221; alt=”” height=”408″ width=”509″><br>

</div>

<br>

Sơ đồ tầng 4<br>

<br>

<div align=”center”><img src=”http://kenhgiaiphap.vn/UserFiles/kgp09061006.JPG&#8221; alt=”” height=”406″ width=”509″><br>

</div>

<br>

Sơ đồ Mạng tổng quan <br>

<br>

<div align=”center”><img src=”http://kenhgiaiphap.vn/UserFiles/kgp09061007.JPG&#8221; alt=”” height=”365″ width=”509″></div>

</div>

</div>

<blockquote class=”postcontent restore “><br>

</blockquote>

<div align=”left”><strong>Trung Nghĩa (Nguồn Cộng đồng số)</strong></div>

</div>

</div></td>

 

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: