Phần 3: Load Balancing VPN Connections

Như đã giới thiệu với anh em Phần 1: Giải Pháp Load Balancing Multi-WAN dùng thiết bị LinkProof và Phần 2: Giải Pháp Load Balancing cho Web Server Farm dùng AppDirector. Nay mình xin giới thiệu thêm một tính năng mới của LinkProof là Virtual Tunneling.

Giới Thiệu:
Virtual Tunneling sử dụng tính năng Smart NAT có sẵn trong thiết bị LinkProof để mã hóa các packets giữa các site với nhau bằng cách thêm vào source và destination address cho các packets đó.
Hai thiết bị Linkproof của 2 site A và B tạo các kết nối virtual tunneling với nhau, khi đó 2 thiết bị Linkproof sẽ kết nối với nhau theo 1 tunnel lớn và ta có thể cho VPN connection chạy bên trong Virtual Tunnel đó. Trường hợp WAN link 1 của site A bị Fail thì VPN connection sẽ đi theo các virtual tunnel còn lại và kết quả là kết nối VPN vẫn hoạt động tốt ( VPN connection không bị lỗi khi có WAN links failure)

Xem  Phần 3: Load Balancing VPN Connections chi tiết tại đây

 

Download clip test VPN Connections ở đây hay ở đây cũng

 

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: