Dell Management Console Và ITIL: Giải Pháp Giúp Triển Khai Và Quản Lý Hệ Thống Một Cách Tốt Nhất

Việc triển khai một hệ thống, cơ sở hạ tầng mạng trong doanh nghiệp rất mất nhiều thời gian và bên cạnh đó còn có nhiều bất cập trong việc quản lý. Với Dell™ Management Console Powered được cung cấp từ Symantec, giải pháp quản lý toàn diện dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng CNTT đã được chuẩn hóa và quy trình ITIL. Giúp chuyển sang quản lý bằng công nghệ, để đơn giản hóa việc quản lý hệ thống mạng trong trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp.

Với việc đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng mạng ngày càng tăng cho nên ngân sách giảm đã buộc các doanh nghiệp tìm cách để cắt giảm chi phí, tăng năng suất nguồn lực CNTT, và tối ưu hóa các khoản đầu tư hiện có. Trong vô số các lựa chọn chiến lược phù hợp, một trong những chiến lược quan trọng để đáp ứng các mục tiêu này là đơn giản hoá và chuẩn hoá hệ thống quản lý. Không ngừng phát triển các quy trình nội bộ, tuy nhiên, thường tốn kém và không hiệu quả. Kết quả là, các doanh nghiệp đã ứng dụng thư viện ITIL vào trong cơ sở hạ tầng mạng của mình để có chiến lược phát triển phù hợp và thực hiện các quy trình chuẩn hóa.

Dell Management Console Powered hoạt động dựa trên nguyên tắc ITIL, và được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc thông qua các công nghệ hiện đại để thực hiện việc quản lý tốt nhất trong các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp dựa trên hệ thống Dell. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp liên kết với quy trình ITIL, cung cấp các dữ liệu có liên quan, và các công cụ để thực hiện hoạt động quản lý hệ thống mạng, giúp các doanh nghiệp chủ động chiến lược hoá, phân bổ nguồn lực, và đưa ra quyết định chính xác. Việc quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu (CMDB) ở trung tâm dữ liệu của hệ thống dựa trên quy trình ITIL được thiết kế đặc biệt để nâng cao hiệu quả CNTT và tiết kiệm chi phí trong toàn doanh nghiệp, trong khi giúp cải thiện mức độ dịch vụ, an ninh, và hỗ trợ việc quản lý.

1-Tìm Hiểu Nguyên Tắc Hoạt Động Của ITIL

ITIL được cung cấp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. Và sự cần thiết cho quá trình tiêu chuẩn hóa và nó đã trở thành một trong những tiêu chuẩn giúp nâng cao việc quản lý hệ thống CNTT trên toàn thế giới. Nó bao gồm một thiết lập toàn diện, chi tiết cung cấp các hướng dẫn trong việc quản lý, ngoài ra để giúp các doanh nghiệp tiêu chuẩn hóa các quy trình của họ, ITIL cũng cung cấp các định nghĩa của thuật ngữ phổ biến để thúc đẩy một diễn đàn truyền thông và giúp đỡ bảo đảm ổn định qua các ngôn ngữ ngành công nghiệp.

Nhiều nhà sản xuất cung cấp các dịch vụ và các ứng dụng hỗ trợ cho việc thực hiện quy trình ITIL nhưng họ lại thiếu kiến trúc hạ tầng cũng như khả năng giúp doanh nghiệp triển khai quy trình ITIL trên hạ tầng mạng của mình. Vì vậy ba công cụ sau đây giúp hỗ trợ việc cung cấp cũng như triển khai quy trình ITIL trên hạ tầng mạng trong doanh nghiệp:

   
          + Công Cụ Quản Lý Quy Trình: Hỗ trợ việc quản lý, theo dõi các trạng thái làm việc hiện tại và lịch sử công việc đã thực hiện, các nhiệm vụ liên quan đến việc hoàn tất công việc.
   
         + Công Cụ Phân Tích: Hỗ trợ cung cấp dữ liệu có liên quan, cho phép một sự hiểu biết chi tiết về số liệu và báo cáo để được giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ và cho thi hành quyết định tăng cường các chiến lược.
   
          + Công Cụ Triển Khai: Cung cấp giải pháp giúp hoàn thành nhiệm vụ và công cụ sử dụng, giải pháp tự động hóa để triển khai tốt hệ thống.

Thông tin dữ liệu chính xác là cơ sở quan trọng để hỗ trợ các dịch vụ CNTT, và nâng cao khả năng của ngành dịch vụ để phát hiện, chẩn đoán, và giải quyết sự cố cơ sở hạ tầng. Dell Management Console cung cấp mạnh mẽ, tự động phát hiện và thu thập thông tin dữ liệu chi tiết. Liên kết hoạt động dịch vụ  giúp các quản trị viên hiểu đúng sự thật chi phí sở hữu của tài sản CNTT. Việc sử dụng các công cụ quản lý quy trình, công cụ phân tích, và các công cụ triển khai, giúp gắn kết với các nguyên tắc hoạt động của quy trình ITIL và cho phép quản lý thành công các nguồn lực CNTT.

2- Tìm Hiểu Sự Quản Lý Cấu Hình Cơ Sở Dữ Liệu

Việc quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu(CMDB) là mô hình trung tâm tâm của quy trình ITIL. Nó được thiết kế đặt biệt để tăng cường hiệu quả CNTT, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp trong suất quá trình cải tiến dịch vụ với các cấp độ, giúp tăng cường bảo mật và hỗ trợ các quyết định chính xác. Quy trình ITIL quy định rằng một CMDB phải thực hiện được ba chức năng quan trọng sau:

   
         + Tài khoản cho tất cả các IT và hỗ trợ các dịch vụ cho hệ thống mạng trong doanh nghiệp.
   
         + Cung cấp các thông tin chính xác về cấu hình và tài liệu để hỗ trợ cho việc quản lý các dịch vụ.
 
         + Cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc giải quyết các sự cố quản lý, các vấn đề nảy sinh trong việc quản lý, cung cấp các chiến lược trong quá trình quản lý.

Có nhiều cách để đạt được các mục tiêu như sử dụng phần mềm, và các quy trình. Nhưng câu hỏi quan trọng được đặt ra là làm thế nào để làm được như vậy mà không tốn nhiều thời gian và chi phí. Dell Management được tích hợp trên CMDB nhằm mở rộng, tăng tốc tiềm năng lợi ích và giúp giảm chi phí và thực hiện liên tục (hình 1).

       Dell Management Cosole Tích Hợp Trên CMDB Giúp Tối Ưu Hóa Quản Lý Hệ Thống

Nó được cài đặt miễn phí trên công cụ quản lý phần cứng của Dell, không bổ sung chi phí và có thể gia hạn tự động như là giải pháp khác được thêm vào cho hệ thống.

Chìa khóa để tiếp cận thành công phương tiện Dell Management Console nằm trong việc cung cấp mạnh mẽ, dễ sử dụng công cụ quản lý hệ thống, tổ chức xung quanh một CMDB, để giúp các quản trị viên tiết kiệm cả thời gian và công sức.

3- Triển Khai ITIL Với Dell Management Console

Dell cung cấp các giải pháp để năng cao hiệu quả của chức năng quản lý, bao gồm cả quản lý dữ liệu, các phần mềm quản lý, giúp bảo vệ dữ liệu và an ninh. Đồng thời cung cấp các công cụ hỗ trợ cho quy trình ITIL nhằm mang lại hiệu qua cao hơn trong việc quản lý cho các quản trị viên. Với giao diện quản lý tự động dựa trên trình duyệt web giúp cung cấp các biểu đồ bào cáo cho phép các quản trị viên có cái nhìn tổng quát về cơ sở hạ tầng mạng trong doanh nghiệp.

Các công cụ quản lý Dell được cài đặt trên CMDB có thể giúp tự động mở rộng như quản trị viên có thể thêm các module quản lý, giúp kích hoạt dữ liệu mà bộ phận IT có thể sử dụng để tiêu chuẩn hóa và tự động hóa các chức năng quản lý phổ biến. Việc triển khai ITIL với Dell Management Console tích hợp trên CMDB  giúp xây xựng hệ thống kiểm kê, tự động hóa việc triển khai, giúp nâng cao hiệu suất quản lý và khả năng làm việc của các phần mềm quản lý. Thay đổi và quản lý cấu hình, bảo vệ dữ liệu và lập biểu đồ phục vụ các ứng dụng.

4- Đơn Giản Hóa Việc Quản Lý Hệ Thống CNTT Bằng Việc Triển Khai Tốt Nhất

Dell Management Console cung cấp một nền tảng quản lý toàn diện mà bao gồm các nguyên tắc tiêu chuẩn ITIL và có thể vượt xa quy mô các công cụ quản lý phần cứng của Dell. Bằng cách sử dụng giao diện điều khiển để ITIL hỗ trợ các quy trình và các biện pháp thực hiện tốt nhất, giúp các doanh nghiệp có thể sắp xếp và đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý trong môi trường CNTT của họ, đồng thời giúp đỡ tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát chi phí của họ.

Tường Huy(Nguồn Dell Power Solutions)

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: