Webserver with ADSL – Phần 3 – Config Update IP software

Việc kế tiếp chúng ta cần làm là cập nhật  Dynamic IP. Vì sao phải cập nhật IP ? Vì sao là Dynamic IP mà không là Stactic  IP ?
– Chúng ta hiện đang sử dụng ADSL (với tất cả các ISP như VNN, FTP, Viettel, SPT, EVN …) với cơ chế IP động. Tương tự như một DHCP server cung cấp IPs cho các clients, mỗi khi client request IP (đồng nghĩa với việc bạn reboot modem hoặc bị .. cúp điện), server sẽ cung cấp cho chúng ta 1 IP mới. Do không thể đảm bảo được việc modem có thể online liên tục, nên việc thay đổi IP là thường xuyên xảy ra.
Và với IP thay đổi liên tục, DNS server không thể upgrade IP một cách tự động … nếu không có 1 phần mềm để cập nhật IP đã thay đổi đến DNS server. Vì vậy, trên server chúng ta phải setup phần mềm này. Tôi dùng DirectUpdate, phần mềm này có khả năng hỗ trợ rất nhiều dịch vụ như ZoneEdit, EveryDNS … Chúng ta sẽ setup phần mềm này như hình dưới đây :

 
 
 
 
 
 
 

 

Sau khi setup, chúng ta sẽ config để phần mềm  này có thể cập nhật IP của chúng ta đến ZoneEdit.
Lưu ý : Phần mềm này cần phải có license để có thể hoạt động. Nếu bạn dùng version trial, bạn chỉ có thể dùng được 60 ngày. Bạn có thể order license để có thể dùng dài lâu và cập nhật được version mới nhất. Thông tin giá license, bạn có thể tham khảo tại http://www.directupdate.net/register.html
 Việc config như sau :
 – Chúng ta open DirectUpdate như hình bên.

 

 

Chọn add và điền các thông tin như hình.

 
 
 
 
 
 

 
Lưu ý :

  • Username/password chính là username/password của Zoneedit.
  • vnmsa.net ở hình trên chính là Zone các bạn đã add ở Zoneedit.
  • IP detection to use, phần này các bạn nên chọn “default ip detection”
  • Các bạn có bao nhiêu A record ở Zoneedit (*, www, ftp, mail, downloads ….), các bạn sẽ phải add bấy nhiêu dns accounts vào DirectUpdate

Nguồn : Nhất Nghệ

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: