Webserver with ADSL – Phần 2 – Config Modem

Phần kế tiếp, chúng ta sẽ thực hiện NAT các  port tương ứng về server. Chúng ta sẽ sử dụng các port sau :

  • IIS : 80
  • FTP : 21
  • POP3 : 110
  • SMTP : 25
  • Remote Desktop : 3389
  • IMAP : 143

Các port khác tương ứng với từng services khác,  các bạn có thể tham khảo tại : http://support.microsoft.com/kb/832017
Do tôi dùng modem Zoom X4 nên việc NAT port về server có thể khác với các modem khác. Nếu các bạn gặp khó khăn với việc NAT port về server, các bạn có thể post bài ở thread khác để chúng ta cùng tham khảo. Quay trở về việc NAT port, tôi thực hiện như sau :
 Open Modem web console, chọn Advanced Setup.

 

Tại Tab Advanced Setup, chọn Virtual Server.

 

Tại table này, các bạn sẽ thực hiện việc NAT  port như hình bên dưới.

 

Chúng ta add các port khác tương tự. Và ta có  bảng tổng kết các port đã add như sau :

 

NAT Inbound với dòng Modem Comtrend CT-6383

 
Lưu ý :
Tùy từng loại modem, có thể bạn sẽ phải  reboot modem để có thể lưu lại các setting.

Nguồn : Nhất Nghệ

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: