Server Load Balancing (Phần 3)

6-Server Load Balancing Trong Môi Trường Chuyên Biệt

Đối với các ứng dụng yêu cầu các tính năng chuyên sâu như URL / cookie và SSL ID, Vì vậy máy chủ cân bằng tải giúp cho hệ thống chạy tốt các ứng dụng này thông qua các thiết bị ngoài. Với sự tích hợp của wire-speed vào máy chủ cân bằng tải, Extreme Netword đã cung cấp cho doanh nghiệp hai giải pháp tốt nhất, ứng dụng vào trong hệ thống mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp:

– Các chức năng chuyên biệt của thiết bị.

-Hiệu quả cao từ giải pháp tích hợp wire-speed switching.

– Giảm chi phí tổng thể cho hệ thống.

Một giải pháp lý tưởng bao gồm kết hợp Wire-Speed IP Routing tại Layer 3 và wire-speed tại Layer 2 giúp hỗ trợ các chức năng đặc biệt của các thiết bị.

Trong ví dụ này, Summit7i giữ vai trò chính của máy chủ cân bằng tải hỗ trợ tốt cho việc chạy các ứng dụng đòi hỏi các yêu cầu xử lý cao. Layer 3 hỗ trợ chức năng định tuyến và liên kết các giao thức định tuyến Internet cho tất cả các dịch vụ ảo. Summit7i còn cung cấp chức năng như một router mặc định sử dụng ESRP để tích hợp trên các thiết bị.Các chức năng của các cấp độ của ứng dụng đặt biệt đòi hỏi phải được chạy trực tiếp trên thiết bị F5 BIG/ip. Với giải pháp này F5’s SEE/IT có chức năng quản lý ứng dụng còn 3DNS có chức năng phân phối cân bằng tải khối lượng công việc chạy trên các thiết bị. Với việc ứng dụng các chức năng của máy chủ cân bằng tải hỗ trợ cho hệ thống chạy tốt các ứng dụng trong các môi trường chuyên biệt.

7- Phân Phối Cân Bằng Tải Và Phục Hồi Sự Cố

Extreme Networks cùng với F5 cung cấp một khả năng đặc biệt gọi là phân phối máy chủ cân bằng tải. Phân phối cân bằng tải, cho phép người dùng truy cập vào các máy chủ thông qua mạng WAN.

Có nhiều lý do cần phải phân phối các máy chủ ở các nơi khác nhau. Trước tiên, các máy chủ có thể được đặt gần hơn với người dùng cuối để giúp tăng tốc độ truyền trong mạng WAN. Phân phối máy chủ cân bằng tải cũng có thể cung cấp dịch vụ giúp khắc phục các sự cố. Nhiệm vụ quan trọng của ứng dụng là có thể nhân rộng tại một trang web và khắc phục sự cố nếu các trang web chính trở nên không hoạt động, các khối lượng công việc được tự động chuyển hướng đến các trang web sao lưu.

Extreme Networks với thiết bị chuyển mạch tích hợp trên máy chủ cân bằng tải, cung cấp hiệu suất của thời gian thực và sẵn có của thông tin cần thiết cho bộ điều khiển thông minh F5 3DNS để cân bằng lưu lượng trên quy mô toàn cầu và cung cấp dự phòng trang web. 3DNS là một khu vực quản lý trên phạm vi rộng, mở rộng khả năng của Internet Domain Name Service(DNS). 3DNS có nhiệm vụ phân giải tên miền thành địa chỉ IP của máy chủ hoặc các máy chủ trạm dựa trên các tiêu chí như mức độ gần nhau của các máy chủ cho người dùng cuối, hoặc cung cấp các ứng dụng sẵn có trên mỗi trang web.

Điều này tạo ra một “môi trường trang web ảo” mà trung tâm quản lý là các trang web Internet và trung tâm dữ liệu, tạo cho người dùng cuối một URL duy nhất có quyền truy cập trên nhiều máy chủ tại nhiều địa điểm địa lý khác nhau.

Mô hình dưới đây cho thấy công cụ F5 và Extreme Networks Switch tích hợp trên máy chủ cân bằng tải dùng để phân phối mạng:

8- Kết Luận

Server Load Balancing là một kỹ thuật mạnh mẽ để nâng cao tính sẵn sàng ứng dụng và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ, các nhà cung cấp dịch vụ web cung cấp nội dung và mạng lưới doanh nghiệp, thực hiện trọn vẹn nhưng cũng có thể làm tăng chi phí và độ phức tạp mạng. Bên cạnh những ưu thế từ việc ứng dụng Server Load Balancing và các thiết bị không dây, nó còn có hạn chế là nếu hoạt động ở tốc độ cao cũng có thể tạo ra nghẽn cổ chai của riêng mình.

Extreme Networks cung cấp các lợi ích chính của máy chủ cân bằng tải, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và làm giảm độ phức tạp giúp hệ thống đạt được hiệu suất cao khi làm việc. Bằng cách tích hợp đầy đủ máy chủ cân bằng tải và wire-speed trên nhiều Layer giúp hệ thống website của doanh nghiệp luôn ổn định và luôn trực tuyến, mang lại hiệu quả tốt nhất cho hệ thống IT trong doanh nghiệp.

Tường Huy (Nguồn TechBrief)

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: