Giải pháp bảo mật hệ thống mạng thông tin tin học

Hệ thống hạ tầng mạng thông tin được xây dựng với mục đích cung cấp dịch vụ tới các đối tượng truy nhập. Các end-user sẽ sử dụng các giao thức như FTP, HTTP, Telnet…vv. để thực hiện truy xuất vào các cơ sở dữ liệu cần quan tâm.
Tuy nhiên bên cạnh những truy nhập hợp pháp thì cũng xuất hiện không ít những truy nhập bất hợp pháp với nhiều mục đich khác nhau.

Một số tiêu chí trong việc bảo vệ mạng thông tin và dữ liệu :

– Bảo vệ an toàn cho dữ liệu chứa thông tin quan trọng khỏi các tấn công và truy cập không được phép.
– Bảo vệ các ứng dụng Online và Core khỏi các tấn công từ bên ngoài Internet và bên trong mạng. Ngăn chặn các tấn công từ chối dịch vụ, tấn công làm tăng thời gian chết của hệ thống.
– Phải đảm bảo bảo mật khi dữ liệu được truyền từ các văn phòng hoặc nhân viên di động tới Head Office. Yêu cầu sử dụng VPN để kết nối từ xa về Head Office.
– Ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm virus.
– Phải có cơ chế xác thực người dùng mạnh tại các ứng dụng trực tuyến khi triển khai nhiều dịch vụ rộng rãi trên môi trường Internet.
– Xây dựng chính sách triển khai hệ thống an toàn thông tin phù hợp với mô hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Giải pháp kỹ thuật

Mô hình bảo vệ hệ thống mạng tổng thể bao gồm :
– Tường lửa tích hợp phòng chống xâm nhập và chống Virus lớp bảo vệ thứ 1 đặt tại Gateway của Head Office. Hệ thống này bảo vệ toàn bộ vùng mạng trong bao gồm: DMZ, Database Server, Application Servers, LAN.
– Hệ thống Phòng chống xâm nhập tích hợp tường lửa và ngăn chặn Virus là lớp bảo vệ thứ 2 nhằm vào các máy chủ CSDL và ứng dụng quan trọng.
– Hệ thống quản lý và phòng chống virus tập trung cho hệ thống mail và các Server, PC trong toàn mạng.

Nguyễn Dương Minh (MDS Datacenter Solutions)

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: